سنگ لاشه قهوه ای سنگ ورقه ای تخت از معدن دماوند

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده