سنگ لاشه قهوه ای دماوند با جنس سوخته

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده