اجرای سنگ لاشه اصولا برای دیوار چینی و محوطه سازی باغ و ویلا و اجرای کف پارک ها و فضاهای سبز به کار می رود. منظور از اجرای محوطه سازی چیست ؟

اجرای سنگ لاشه اصولا برای دیوار چینی و محوطه سازی باغ و ویلا و اجرای کف پارک ها و فضاهای سبز به کار می رود. منظور از اجرای محوطه سازی چیست ؟

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده