سنگ لاشه ورقه ای پله با سنگ قهوه ای از معدن دماوند برشی

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده