اجرای سنگ لاشه نمای دیوار با سنگ ورقه ای نا منظم با سنگ قهوه ای

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده