سنگ لاشه آبنما با سنگ کوهی قرمز نصب شده به صورت پله ای

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده