سنگ لاشه ستون برش خورده حصیری با سنگ کلوم اصفهان

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده