سنگ لاشه سنگ کلوم به صورت چهار گوشه مربعی نصب برای دیوار چینی با طرح لوزی

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده