سنگ لاشه ورقه ای کف نا منظم با سنگ کوهی سنگ قهوه ای

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده