سنگ لاشه ورقه ای نمای دیوار تیشه ای با سنگ کوهی با رنگ قهوه ای فروش سنگ لاشه

ویژگی های کیفی سنگ لاشه این سنگ مانند سایر سنگ ها مشخصه هایی دارد که آن ها را در این قسمت مورد بررسی قرار خواهیم داد: ۱- سنگ های لاشه باید عاری از هرگونه لایه بندی باشند یعنی نباید لایه لایه باشد. ۲- بدون شکاف و درز بودن این سنگ یکی دیگر از مشخصات کیفی لاشه سنگ ها و دلیل بر با کیفیت بودن آن است. ۳- لاشه سنگ باید سختی و مقاومت قابل قبولی داشته باشد، وجود شکاف و درز در این سنگ نشان دهنده عدم مقاومت و استحکام پایین آن است. ۴- شرایط و نحوه استخراج این سنگ ساختمانی نیز از مشخصه های کیفی آن به شمار می رود که عمدتا باید رو باز، بدون باطله و آسان انجام شود. ۵- مواد قابل حل در سنگ و کانی های رسی در آن وجود نداشته باشد. ۶- حالت آلتراسیون و هوازدگی نداشته باشد و دارای رنگ مرغوب باشد

ویژگی های کیفی سنگ لاشه

این سنگ مانند سایر سنگ ها مشخصه هایی دارد که آن ها را در این قسمت مورد بررسی قرار خواهیم داد:

۱- سنگ های لاشه باید عاری از هرگونه لایه بندی باشند یعنی نباید لایه لایه باشد.

۲- بدون شکاف و درز بودن این سنگ یکی دیگر از مشخصات کیفی لاشه سنگ ها و دلیل بر با کیفیت بودن آن است.   

۳- لاشه سنگ باید سختی و مقاومت قابل قبولی داشته باشد، وجود شکاف و درز در این سنگ نشان دهنده عدم مقاومت و استحکام پایین آن است.

۴- شرایط و نحوه استخراج این سنگ ساختمانی نیز از مشخصه های کیفی آن به شمار می رود که عمدتا باید رو باز، بدون باطله و آسان انجام شود.

۵- مواد قابل حل در سنگ و کانی های رسی در آن وجود نداشته باشد.

۶- حالت آلتراسیون و هوازدگی نداشته باشد و دارای رنگ مرغوب باشد

 

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده