سنگ لاشه پله با سنگ قهوه ای سوخته

منابع سنگ لاشه این سنگ از عمل انفجار در معدن سنگ که سبب خرد شدن سنگ ها به قطعات کوچکتر می شود، به دست می آید و به همین دلیل شکل خاص و سطح مشخصی ندارد و برای استفاده از این نوع سنگ باید گوشه و زوایای تیز آن گرفته شود، در غیر این صورت استفاده از آن امکان پذیر نخواهد بود. در واقع در زمان انفجار، موقعی که سنگ های بزرگ ترشکسته می شوند، تکه های لاشه، گوشه و لبه های تیزی پیدا می کنند، بنابراین قبل از استفاده باید ساب زده شوند تا بتوان از آن ها استفاده کرد. اما اگر ابعاد این سنگ ها کمتر از ۱۵ سانتیمتر باشد، از آن ها به عنوان پرکننده در مکان های مختلف استفاده می کنند و دیگر نیازی به ساب زدن نیست. بهتر است معادن این سنگ به شهر یا محل مصرف آن نزدیک و دارای ضخامت خوب و سهولت در استخراج باشد. اگر مقاومت سنگ معدن کم باشد، موجب می شود در زمان انفجار سنگ های بسیاری تولید شود، یا اگر که سنگ لاشه معدن کلیواژ یا کلاژ و درز و شکاف داشته باشد و این درز و شکاف ها نسبت به یکدیگر فاصله کمی داشته باشند نیز سبب می شود که هنگام استخراج مقدار زیادی سنگ لاشه ایجاد گردد

منابع سنگ لاشه

این سنگ از عمل انفجار در معدن سنگ که سبب خرد شدن سنگ ها به قطعات کوچکتر می شود، به دست می آید و به همین دلیل شکل خاص و سطح مشخصی ندارد و برای استفاده از این نوع سنگ باید گوشه و زوایای تیز آن گرفته شود، در غیر این صورت استفاده از آن امکان پذیر نخواهد بود.

در واقع در زمان انفجار، موقعی که سنگ های بزرگ ترشکسته می شوند، تکه های لاشه، گوشه و لبه های تیزی پیدا می کنند، بنابراین قبل از استفاده باید ساب زده شوند تا بتوان از آن ها استفاده کرد.

اما اگر ابعاد این سنگ ها  کمتر از ۱۵ سانتیمتر باشد، از آن ها به عنوان پرکننده در مکان های مختلف استفاده می کنند و دیگر نیازی به ساب زدن نیست.

بهتر است معادن این سنگ به شهر یا محل مصرف آن نزدیک و دارای ضخامت خوب و سهولت در استخراج باشد.   

اگر مقاومت سنگ معدن کم باشد، موجب می شود در زمان انفجار سنگ های بسیاری تولید شود، یا اگر که سنگ لاشه معدن کلیواژ یا کلاژ و درز و شکاف داشته باشد و این درز و شکاف ها نسبت به یکدیگر فاصله کمی داشته باشند نیز سبب می شود که هنگام استخراج مقدار زیادی سنگ لاشه ایجاد گردد

 

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده