سنگ لاشه پله فروش سنگ کوهی سنگ مالون

سنگ لاشه از ویژگی ها تا کاربرد سنگ لاشه یا لاشه سنگ، به سنگ های طبیعی از گونه سنگ های آذرین بیرونی گفته می شود که اشکالی نامنظم و ضخامت های مختلف از یک تا ۵ سانت دارند، معمولا به صورت طبیعی و بدون برش یا هرگونه تراش هستند و پس از استخراج از معدن بدون فرآوری و تغییر خاصی مورد استفاده قرار می گیرند و آن را با نام تخته سنگ نیز می شناسند. یکی از نکات مهم در استفاده از این نوع سنگ، ظاهر دست نخورده آن است که از نظر زیبایی ظاهری به فضای به کار رفته در آن حالتی طبیعی و بکر میدهد و معمولا برای ساخت کف، دیوار و فضاهای بیرونی به کار می رود و چون از نظر عمل فراوری مقرون به صرفه نیست در کارخانه ها برای تولید پودر سنگ بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

سنگ لاشه از ویژگی ها تا کاربرد

سنگ لاشه یا لاشه سنگ، به سنگ های طبیعی از گونه سنگ های آذرین بیرونی گفته می شود که اشکالی نامنظم و ضخامت های مختلف از یک تا ۵ سانت دارند، معمولا به صورت طبیعی و بدون برش یا هرگونه تراش هستند و پس از استخراج از معدن بدون فرآوری و تغییر خاصی مورد استفاده قرار می گیرند و آن را با نام تخته سنگ نیز می شناسند.

یکی از نکات  مهم در استفاده از این نوع سنگ، ظاهر دست نخورده آن است که از نظر زیبایی ظاهری به فضای به کار رفته در آن حالتی طبیعی و بکر میدهد و معمولا برای ساخت کف، دیوار و فضاهای بیرونی به کار می رود و چون از نظر عمل فراوری مقرون به صرفه نیست در کارخانه ها برای تولید پودر سنگ بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

 

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده