سنگ لاشه پله با سنگ قهوه ای فروش سنگ ورقه ای نصب سنگ کوهی

همان طور که در این مقاله از پرشین سازه نیز مطالعه نمودید، به طورکلی می توان گفت که سنگ لاشه همان سنگ مالون است با این تفاوت که سنگ لاشه، سنگی نتراشیده و مالون نمونه ای از سنگ های تراشیده و دارای قابلیت چکش خواری هست؛ اما به یاد داشته باشید که نباید این دو نوع سنگ را یکی دانست و چراکه به لحاظ ساختاری و پس از استخراج با یکدیگر متفاوت می باشند. همچنین دیدیم که سنگ لاشه و مالون بانام سنگ های ابعادی در کارهای عمرانی مورداستفاده قرار می گیرند بنابراین هرچه مقاومت فشاری و میزان استحکام و مقاومت این سنگ ها در برابر عوامل محیطی و فرسایش بیش تر باشد، کاربرد آن ها در فعالیت های مختلف ساختمانی و عمرانی نیز بیش تر خواهد بود. در پایان نیز امیدواریم که این مطلب از سری مطالب راهنمای سازه افزار برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.

همان طور که در این مقاله از پرشین سازه نیز مطالعه نمودید، به طورکلی می توان گفت که سنگ لاشه همان سنگ مالون است با این تفاوت که سنگ لاشه، سنگی نتراشیده و مالون نمونه ای از سنگ های تراشیده و دارای قابلیت چکش خواری هست؛ اما به یاد داشته باشید که نباید این دو نوع سنگ را یکی دانست و چراکه به لحاظ ساختاری و پس از استخراج با یکدیگر متفاوت می باشند. همچنین دیدیم که سنگ لاشه و مالون بانام سنگ های ابعادی در کارهای عمرانی مورداستفاده قرار می گیرند بنابراین هرچه مقاومت فشاری و میزان استحکام و مقاومت این سنگ ها در برابر عوامل محیطی و فرسایش بیش تر باشد، کاربرد آن ها در فعالیت های مختلف ساختمانی و عمرانی نیز بیش تر خواهد بود. در پایان نیز امیدواریم که این مطلب از سری مطالب راهنمای سازه افزار برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد. 

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده