سنگ لاشه کف فرزی بلا سنگ قهوه ای فروش سنگ فرش سنگ ورقه ای

آشنایی با انواع سنگ مالون بر اساس شکل ظاهری جالب است بدانید که سنگ مالون بر اساس طول خود و یا به عبارتی دقیق تر شکل ظاهری خود دارای نام های متفاوتی است که در ادامه این مقاله از سازه افزار به انواع آن می پردازیم: سنگ مالون کله به طورکلی اگر طول این نوع سنگ از ارتفاع آن کمتر باشد در اصطلاح به آن مالون کله می گویند. سنگ مالون راسته درصورتی که طول آن از ارتفاع بیشتر باشد، مالون راسته نامیده می شود. سنگ مالون نبشی هم چنین نمونه ای از این سنگ که در کنج و نبش دیوارها استفاده می شوند، بانام مالون نبشی نیز شناخته می شود.

آشنایی با انواع سنگ مالون بر اساس شکل ظاهری

جالب است بدانید که سنگ مالون بر اساس طول خود و یا به عبارتی دقیق تر شکل ظاهری خود دارای نام های متفاوتی است که در ادامه این مقاله از سازه افزار به انواع آن می پردازیم:

سنگ مالون کله

به طورکلی اگر طول این نوع سنگ از ارتفاع آن کمتر باشد در اصطلاح به آن مالون کله می گویند.

سنگ مالون راسته

درصورتی که طول آن از ارتفاع بیشتر باشد، مالون راسته نامیده می شود.

سنگ مالون نبشی

هم چنین نمونه ای از این سنگ که در کنج و نبش دیوارها استفاده می شوند، بانام مالون نبشی نیز شناخته می شود.

 

 

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده