سنگ لاشه کف فرزی با سنگ قهوه ای فرو.ش سنگ لاشه سنگ ورقه ای

آشنایی با انواع سنگ مالون بر اساس رویه تولید در یک نگاه کلی می توان اذعان نمود که سنگ های مالون را بر اساس نحوه آماده سازی می توان در دسته بندی زیر قرارداد که به شرح زیر هست: سنگ مالون تمام تراش سنگ مالون تمام تراش به سنگ هایی گفته می شود که تمام قسمت های آن تراش خورده و به شکل مخروط تبدیل می شوند. قسمت پشت سنگ نامبرده، همان قسمت مخروطی و یا تیز سنگ هست. این نوع تراش در سنگ های برای بهتر چسبیدن ملات و مواد چسبنده ایجاد می شود، بنابراین از این نوع سنگ عموماً در سفت کاری ها مورداستفاده قرار می گیرد.

آشنایی با انواع سنگ مالون بر اساس رویه تولید

در یک نگاه کلی می توان اذعان نمود که سنگ های مالون را بر اساس نحوه آماده سازی می توان در دسته بندی زیر قرارداد که به شرح زیر هست:

سنگ مالون تمام تراش

سنگ مالون تمام تراش به سنگ هایی گفته می شود که تمام قسمت های آن تراش خورده و به شکل مخروط تبدیل می شوند. قسمت پشت سنگ نامبرده، همان قسمت مخروطی و یا تیز سنگ هست. این نوع تراش در سنگ های برای بهتر چسبیدن ملات و مواد چسبنده ایجاد می شود، بنابراین از این نوع سنگ عموماً در سفت کاری ها مورداستفاده قرار می گیرد.

 

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده