سنگ لاشه کف فرزی با سنگ کوهی با رنگ قهوه ای فروش سنگ لاشه دماوند

تنوع در شکل ها و اندازه ها به طورکلی سنگ مالون انواع مختلف و متنوعی دارد که می توان به سنگ مالون جوشقان، سنگ مالون راسته، سنگ مالون نبشی و … اشاره کرد. هرکدام از آن ها علاوه بر ظاهر متفاوت، کاربردهای متنوعی نیز دارند. به عنوان نمونه سنگ مالون جوشقان دارای رگه های متنوع و گوناگون در سطح خود هست و دارای رنگ های متنوع مانند سنگ مالون جوشقان رگ قرمز، مالون جوشقان قرمز و زرد، مالون جوشقان با رگه های لیمویی هست

تنوع در شکل ها و اندازه ها

به طورکلی سنگ مالون انواع مختلف و متنوعی دارد که می توان به سنگ مالون جوشقان، سنگ مالون راسته، سنگ مالون نبشی و … اشاره کرد. هرکدام از آن ها علاوه بر ظاهر متفاوت، کاربردهای متنوعی نیز دارند. به عنوان نمونه سنگ مالون جوشقان دارای رگه های متنوع و گوناگون در سطح خود هست و دارای رنگ های متنوع مانند سنگ مالون جوشقان رگ قرمز، مالون جوشقان قرمز و زرد، مالون جوشقان با رگه های لیمویی هست

 

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده