سنگ لاشه کف نصب سنگ فرش سنگ طبیعی با سنگ کوهی قهوه ای فروش سنگ لاشه از معدن دماوند

کف سازی با سنگ لاشه به طورکلی بنایی با سنگ لاشه و کاربرد این نوع سنگ در کف قسمت هایی مثل حیاط و مسیر ورودی خانه باغ ها و ویلا از نمونه های رایج اجرای سنگ لاشه در بناهای مختلف است. همچنین لازم به ذکر است که کف سازی با سنگ لاشه در دو مدل ورقه ای و قلوه سنگی قابل اجرا هست.

کف سازی با سنگ لاشه

به طورکلی بنایی با سنگ لاشه و کاربرد این نوع سنگ در کف قسمت هایی مثل حیاط و مسیر ورودی خانه باغ ها و ویلا از نمونه های رایج اجرای سنگ لاشه در بناهای مختلف است. همچنین لازم به ذکر است که کف سازی با سنگ لاشه در دو مدل ورقه ای و قلوه سنگی قابل اجرا هست.

 

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده