سنگ لاشه کف تیشه ای و نصب پله با سنگ کوهی ورقه ای با رنگ های مختلف

سنگ لاشه چیست؟ این سنگ ها ازجمله سنگ های پراستفاده به عنوان مصالح ساختمانی است و در دسته سنگ های دگرگونی قرار می گیرد. سنگ لاشه را با عنوان تخته سنگ نیز می شناسند. این مدل سنگ که در ساختمان ها مورداستفاده قرار می گیرد، بسیار سنگین بوده و چگالی بالایی دارد. درواقع می توان اذعان نمود که بر روی این سنگ ها هیچ گونه تراشی انجام نمی شود و ساختاری کاملاً دست نخورده و طبیعی دارد

سنگ لاشه چیست؟

این سنگ ها ازجمله سنگ های پراستفاده به عنوان مصالح ساختمانی است و در دسته سنگ های دگرگونی قرار می گیرد. سنگ لاشه را با عنوان تخته سنگ نیز می شناسند. این مدل سنگ که در ساختمان ها مورداستفاده قرار می گیرد، بسیار سنگین بوده و چگالی بالایی دارد. درواقع می توان اذعان نمود که بر روی این سنگ ها هیچ گونه تراشی انجام نمی شود و ساختاری کاملاً دست نخورده و طبیعی دارد

 

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده