سنگ لاشه کف تیشه ای با سنگق هوه ای با سنگ کوبیک ده در ده

به طورکلی از عوامل کوه سایی می توان به هوازدگی شیمیایی، هوازدگی فیزیکی اشاره کرد. هوازدگی شیمیایی شامل مواردی چون باران های اسیدی، انحلال، هیدرولیز و … می باشند که عاملی برای فرسایش کوه ها و به دنبال آن تولید سنگ می شوند. از طرفی هوازدگی فیزیکی ازجمله عواملی هست که بدون دخالت هیچ گونه تغییر شیمیایی، باعث خرد شدن سنگ ها و تغییر شکل آن ها به دانه های ریزتر می شود. این پدیده توسط عواملی چون یخبندان، تغییرات در جو و درنتیجه انقباض و انبساط، قوه جاذبه زمین، رشد گیاهان، باد، جریان آب و عمل جانوران و بسیاری از موارد دیگر شکل می گیرد. ناگفته نماند که سنگ مالون و سنگ لاشه نیز دو نوع سنگ طبیعی هست که اولی بعد از استخراج مورد دست کاری قرارگرفته و دیگری به همان شکل طبیعی و بدون فراوری مورداستفاده قرار می گیرد.

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده