سنگ لاشه کار شده با سنگ قرمز در نمای دیوار به صورت منظم برش خورده با همراه با نصب درپوش

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده