سنگ لاشه فرزی کف برش خورده

انواع سنگ چکشی تراش خورده سنگ چکشی یا سنگ مالون بعد از فرایند چکش کاری به سه دسته تقسیم می شود:سنگ چکشی هم اندازه و متقارن: در اندازه و اضلاع مشخص چکش و برش زده می شوند.سنگ نیم تراش: در تمام قسمت های سنگ بجز قسمت پشت چکش کاری انجام می شود. سنگ تمام تراش شده: این سنگ بعد از فرایند چکش کاری به شکل مخروط دیده می شود. این نوع سنگ کاربرد های متنوعی دارد، از جمله:برای زیباسازی کف فضا های بیرونی مانند: تالار، باغ و ویلا.برای کف سازی فضا های شهری مانند پیاده ‌رو، پارک های شهری و… .برای زیبا سازی لنداسکیپ ها و پروژه های ساختمانی و عمرانی بزرگ و کوچک. در پروژه های کوچک و بزرگ می توانند به طور گسترده از این نوع سنگ استفاده کنند. مقرون به صرفه می باشد و از نظر زیبایی نیز بسیار چشم نواز است.

انواع سنگ چکشی تراش خورده

سنگ چکشی یا سنگ مالون بعد از فرایند چکش کاری به سه دسته تقسیم می شود:سنگ چکشی هم اندازه و متقارن: در اندازه و اضلاع مشخص چکش و برش زده می شوند.سنگ نیم تراش: در تمام قسمت های سنگ بجز قسمت پشت چکش کاری انجام می شود. سنگ تمام تراش شده: این سنگ بعد از فرایند چکش کاری به شکل مخروط دیده می شود.

این نوع سنگ کاربرد های متنوعی دارد، از جمله:برای زیباسازی کف فضا های بیرونی مانند: تالار، باغ و ویلا.برای کف سازی فضا های شهری مانند پیاده ‌رو، پارک های شهری و… .برای زیبا سازی لنداسکیپ ها و پروژه های ساختمانی و عمرانی بزرگ و کوچک.

در پروژه های کوچک و بزرگ می توانند به طور گسترده از این نوع سنگ استفاده کنند. مقرون به صرفه می باشد و از نظر زیبایی نیز بسیار چشم نواز است.

 

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده